Uzemnenie transformatora

Elektrostatické uzemnenie je mimoriadne dôležitým faktorom v priemysle a pre prepravu horľavých plynov a iných látok, ako sú kvapaliny alebo prášky. Ak je elektrostatický náboj umiestnený v blízkosti horľavých materiálov, vzniká nebezpečenstvo.

Každý rok sa v plnej Európe vracia k viac ako 400 nehodám spôsobeným týmito činnosťami. Zápalky, požiare a dokonca aj začiatky sú skutočným nebezpečenstvom, osoba má v tomto odvetví zdravého hosťa a investora.

Mechanizmy sa tu dodávajú so službou a štýlom elektrostatického uzemnenia. Ich účasť na myšlienke sa vzťahuje na spojenie ohrozených prvkov s procesom s nízkou odolnosťou do bodu uzemnenia pomocou vhodnej svorky. Na trhu je obrovské množstvo ich postáv - zaškrtnutých, skrutkovaných, umiestnených v jednom kontajnerovom puzdre. Pokročilejšie systémy umožňujú pozemné monitorovanie v reálnom čase. Pri integrácii s inými zariadeniami nesmú produkt vydávať alebo pracovať na ňom, ak je problém so zemnením. Niektoré metódy túto možnosť fyzicky blokujú uzavretím ventilu alebo výplne, čo je cenné v prípade zlyhania spolupracujúcich zariadení alebo pokusov o obchádzanie bezpečnosti. Tento model riešenia sa často zavádza na železničných a cestných cisternách.

Častým problémom pri použití svoriek na zariadeniach s farbami, farbami, rozpúšťadlami alebo živicami je zlý proces prekrytia povrchu. Iste to isté spôsobuje elektrostatické uzemnenie izolačnej vrstvy, čiastočne alebo úplne neguje jej účinnosť. Preto sa vzťahuje nielen na zariadenia, ale aj na kontajnery a nádrže umiestnené na skladovanie vyššie uvedených materiálov.