Energeticky usporne okna

Regulácia energie je mimoriadne dôležitá osobnosť prakticky vo všetkých odvetviach, v sile domácností alebo podnikov. Spínače a vypínače ponúkajú mnohí výrobcovia. Každá z nich šetrí, že systémy, ktoré navrhuje, sú ako najzložitejšie a prispôsobené rôznym formám.

Dôležitými výhodami výkonových spínačov môžu byť nepochybne malé rozmery, nekomplikovaná inštalácia a použitie, ale predovšetkým veľmi veľký výber, ak potrebujete ďalšie vybavenie.

Prepínač výkonu je misa, ktorá sa vracia tam, kde sily majú veľmi intenzívne čísla. Jeho kľúčovým významom je poskytnúť ochranu iným elektrickým zariadeniam proti účinkom možného preťaženia alebo skratu. Preberá sa v kontrolnom bode pre rozdiel v elektrickej štruktúre.

Základné rozdelenie výkonových spínačov zahŕňa nízkonapäťové, vysokonapäťové a vysokonapäťové spínače. Charakteristickým znakom nízkonapäťových vypínačov je prevádzkové napätie kratšie ako 1 000 V a ich najnižšia konštrukcia sú oblúkovo rozpojené kontakty. Spínače vysokého napätia zvyčajne poskytujú 10 000 vypínaní.

Pokiaľ ide o vysokonapäťové prepínače, vyrábajú sa v dvoch technológiách: mŕtvy tank a živý tank. Spôsob implementácie ovplyvňuje rozdiely v inštalácii vypínača, ale aj jeho mechanickú pevnosť. Spínače vytvorené v technológii mŕtvych nádrží sa vyznačujú veľmi vyšším výkonom spojeným s oveľa väčšou stabilitou prepínača. Ističe vysokého napätia sa zvyčajne delia podľa metódy použitej na uhasenie oblúka.